Tech Robotics otrzymało Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej (NCAGE)

Tech Robotics otrzymało Natowski Kod Podmiotu Gospodarki Narodowej NCAGE (NATO Commercial and Government Entity)

Dzięki NCAGE, od teraz znajdujemy się w systemie Kodyfikacyjnym NATO (NATO Codification System) oraz w bazie NMCRL (NATO Master Catalogue of References for Logistics), a to oznacza, że nasza firma otrzymała możliwość dostarczania rozwiązań na potrzeby Sił Zbrojnych RP oraz wojsk państw Sojuszu Północnoatlantyckiego. Dane SI-Consulting zostały również wprowadzone do:

  • Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Logistyki Departamentu Obrony Stanów Zjednoczonych (DLA -Defense Logistics Agency)
  • Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonych przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji RP
  • Natowskiej Bazy Podmiotów Gospodarczych prowadzonej przez Agencję Wsparcia i Zamówień NATO (NATO Support & Procurement Agency)
  • Głównego katalogu NATO Referencji dla Logistyki (NMCRL – NATO Master Catalogue of References for Logistics)

Kod NCAGE nadawany jest przez Wojskowe Centrum Normalizacji, Jakości i Kodyfikacji w ramach Systemu Kodyfikacyjnego NATO. Przyznaje się go podmiotom gospodarki narodowej (PGE), których działalność gospodarcza związana jest z asortymentem wyrobów obronnych objętych Klasyfikacją Wyrobów Obronnych (KWO) lub świadczeniem usług na rzecz obronności.