W ciągu ostatnich lat roboty stają się coraz bardziej popularne i powszechne w organizacjach wojskowych i obronnych. Wprowadzenie bezzałogowych robotów na pole walki ma wiele zalet. Jedną z najważniejszych jest możliwość wykonywania misji zdalnie w terenie, bez rzeczywistego zagrożenia dla życia ludzkiego.

Robotyka na polu walki odnosi się do wykorzystania robotów i systemów bezzałogowych w zastosowaniach wojskowych i obronnych. Systemy te mogą przybierać różne formy, w tym bezzałogowe statki powietrzne (UAV), bezzałogowe pojazdy naziemne (UGV) i autonomiczne pojazdy podwodne (AUV). Robotyka na polu bitwy może być wykorzystywana do różnych celów, takich jak rozpoznanie, obserwacja, wykrywanie celu, usuwanie materiałów wybuchowych (EOD), dostarczanie zaopatrzenia, poszukiwanie i ratownictwo oraz walka.

Celem robotyki na polu walki jest zwiększenie możliwości żołnierzy, przy jednoczesnej minimalizacji ryzyka odniesienia obrażeń przez żołnierzy i ludność cywilną. Systemy robotyki mogą dostarczać informacji w czasie rzeczywistym, nawigować przez niebezpieczne i trudno dostępne obszary, a nawet angażować się w walkę. Mogą być również wykorzystywane do zadań, które są zbyt niebezpieczne lub trudne do wykonania dla ludzi, takich jak rozpraszanie ładunków wybuchowych lub wchodzenie do skażonych obszarów.

UGV wyposażone w zaawansowane czujniki i kamery mogą zbierać i przesyłać dane w czasie rzeczywistym, dostarczając dowódcom wojskowym kluczowych informacji o polu bitwy. Mogą być również wykorzystywane do oczyszczania tras, identyfikacji i neutralizacji improwizowanych ładunków wybuchowych (IED) oraz innych zagrożeń na polu walki.

UGV mogą być również wykorzystywane do logistyki i dostaw zaopatrzenia, zmniejszając potrzebę transportu zaopatrzenia przez ludzkich żołnierzy, a tym samym zmniejszając ryzyko obrażeń lub śmierci. Mogą być również wykorzystywane do ochrony obwodowej, takiej jak obserwowanie i rozpoznanie (ISR) i zabezpieczanie wrażliwych baz wojskowych, oraz do operacji poszukiwawczo-ratowniczych, zapewniając możliwość szybkiego i bezpiecznego objęcia dużych obszarów.

Dodatkowo bezzałogowe pojazdy naziemne (UGV) mogą być wykorzystywane do szkolenia w koordynacji z innymi systemami bezzałogowymi, takimi jak drony. Daje to żołnierzom możliwość przećwiczenia pracy z systemami bezzałogowymi w środowisku pola walki, pozwalając im zapoznać się z możliwościami i ograniczeniami tych systemów.

Ogólnie rzecz biorąc, UGV mają potencjał do znacznego zwiększenia skuteczności i efektywności operacji wojskowych na polu bitwy, przy jednoczesnym zmniejszeniu ryzyka dla żołnierzy. Mogą być również doskonałym uzupełnieniem szkoleń  strzeleckich.

Najbliższa przyszłość zmierza w kierunku systemów bezzałogowych, które w najbliższej przyszłości mają zastąpić pojazdy załogowe. Dwutorowy charakter działań to z jednej strony widoczne ograniczenie liczebności załóg, z drugiej strony zaś budowanie od podstaw pojazdów zdalnie sterowanych charakteryzujących się wysokim poziomem autonomiczności.

Autonomia w tym kontekście odnosi się do zdolności systemu robotycznego do niezależnego działania, bez potrzeby interwencji człowieka. Może to obejmować zdolność do samodzielnego podejmowania decyzji, nawigacji i wykonywania zadań. Zaletą automatyzacji jest to, że maszyny mogą rzetelniej i z większą precyzją wykonywać zadania niż ludzie.

Autonomia może prowadzić do kilku korzyści :

Zwiększone bezpieczeństwo i niezawodność

Poprawiony czas reakcji i wydajność

Zmniejszone obciążenie operatorów (ludzi)

Zdolność do kontynuowania działalności w środowisku niebezpiecznym dla człowieka

Wykorzystanie systemów autonomicznych na polu walki to rosnący trend, ponieważ mogą one przynieść szereg korzyści, takich jak zmniejszenie ryzyka dla żołnierzy i zwiększenie efektywności działań.

Automatyzacja pomoże ludziom szybciej przetwarzać duże ilości ilość danych, kontrolować jednocześnie dużą liczbę pojazdów a także skrócić czas decyzji w konsekwencji przyspieszając tempo operacji na polu bitwy.

Należy pamiętać, że najbardziej wydajne systemy wojskowe to te, które są zoptymalizowane pod kątem wykorzystania tego, co najlepsze zarówno w ludziach jak i w maszynach. Maszyny mogą zapewnić szybkość i dokładność przetwarzania i analizowania dużych ilości danych, podczas gdy ludzie mogą zapewnić kreatywność, elastyczność i zdolność podejmowania decyzji. Razem mogą stworzyć skuteczniejszy i wydajniejszy system militarny.

to wielofunkcyjna platforma robotyczna, którą można wykorzystać do wielu zastosowań:

HALNY_design_1.06

własny autorski system do sterowania ręcznego w lini wzroku (LOS line of sight)

kamera głębi - identyfikacja obiektów i przeszkód

autonomiczna kontrola: ruch w/g koordynatów GPS, powrót do bazy gdy kanał komunikacji GPS zniknie

zarzadzanie platformą za pomocą kontrolera ręcznego, inteligentnych okularów, komputera PC

TECHROBOTICS_Sterowanie